Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/498
Tytuł: Inductive Synthesis of Cover-Grammars with the Help of Ant Colony Optimization
Autor: Wieczorek, Wojciech
Słowa kluczowe: Ant Colony Optimization (ACO); Cliques; Context-free cover-grammar (CFCG); Grammatical inference
Data wydania: 2016
Źródło: Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol 41, iss. 4 (2016), s. 297-315
Abstrakt: A cover-grammar of a finite language is a context-free grammar that accepts all words in the language and possibly other words that are longer than any word in the language. In this paper, we describe an efficient algorithm aided by Ant Colony System that, for a given finite language, synthesizes (constructs) a small cover-grammar of the language. We also check its ability to solve a grammatical inference task through the series of experiments.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/498
DOI: 10.1515/fcds-2016-0016
ISSN: 0867-6356
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Inductive_Synthesis_of_Cover-Grammars.pdf1,16 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons