Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4980
Title: Poezja jako nazywanie : tekst Norwida w twórczości Juliana Przybosia
Authors: Rygielska, Małgorzata
Advisor: Olejniczak, Józef
Keywords: Cyprian Kamil Norwid krytyka i interpretacja; Julian Przyboś krytyka i interpretacja
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Norwid żywy, Norwid - prorok niechciany, Norwid - nasz współczesny, Norwid bezdomny, Norwid z perspektywy XXI wieku... Wielość formuł, w których próbuje się zamknąć fenomen obecności Norwida w myśli społecznej czy literaturze ostatnich dwóch stuleci przyprawić może o zawrót głowy, zwłaszcza, że w założeniu mają one pełnić funkcję diagnostyczną. Przywołane wyżej tytuły prac zbiorowych to zaledwie kilka z propozycji całościowego spojrzenia na twórczość autora Promethidiona. Jednocześnie, pomimo wciąż narastającej w błyskawicznym tempie literatury przedmiotu, obecność Norwida nadal jawi się jako problem wymagający pogłębionej refleksji. Przede wszystkim powstaje pytanie, na jakich polach poszukiwać tej, jak pisał Stanisław Barańczak, „obecności nieobecnego” , jakie jej manifestacje brać pod uwagę, wreszcie - w jaki sposób ją badać. A decyzja taka, wobec mnogości i heterogeniczności dostępnych źródeł, nie należy do najłatwiejszych. Nawet jeśli zawężamy poszukiwania do obszaru tekstów literackich, paraliterackich, krytycznych, czy naukowych, pozostawiając na uboczu kwestię sposobu aktualizacji Norwidowych fraz w obrębie życia społecznego, czy politycznego określonego czasu, to przyjdzie nam się zmierzyć z inercją czytelniczych nawyków, włączając w to własne upodobania lekturowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4980
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygielska_Poezja_jako_nazwanie_tekst_Norwida.pdf10,9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.