Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKulisz, Marek-
dc.date.accessioned2018-06-27T08:47:40Z-
dc.date.available2018-06-27T08:47:40Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationL. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 85-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619131-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4995-
dc.description.abstract"Pyta więc Norwid, czy kruchość życia słusznie nazywana jest znikomością. Znikomość oznacza przecież małą wartość lub małe znaczenie czegoś. Nie jest jednak pewne, do czego ową małowartościowość mielibyśmy odnieść, ponieważ pytanie Norwida można rozumieć dwojako. Po pierwsze, bardziej ogólnie, gdy uświadomimy sobie, że kruchość jest immanentną cechą życia. Wówczas określenie tej kruchości jako znikomości musiałoby oznaczać, że i życie nabiera przez to małej wartości. Tak jednak nie jest, ponieważ uważamy życie za cenny dar. Na przykład, gdy ktoś poświęca swoje życie, mówimy wówczas, że poniósł najwyższą ofiarę, a św. Jan, cytując słowa Chrystusa, pisze: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCyprian Kamil Norwidpl_PL
dc.subjectinterpretacja utworu pt. Bliscypl_PL
dc.titleObrazy obcowania : analiza wiersza C.K. Norwida: "Bliscy"pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulisz_Obrazy_obcowania_analiza_wiersza.pdf260,85 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons