Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4999
Title: Wiedza odkształcona : podróż, wiedza i alienacja w "Ameryce" Jeana Baudrillarda
Authors: Mazurek, Marcin
Keywords: Jean Baudrillard; interpretacja tekstu literackiego pt. Ameryka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 102-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obiektem analizy w niniejszym artykule jest tekst z pozoru niemający bezpośredniego związku z relacją wiedza — władza — język, a mianowicie Ameryka Jeana Baudrillarda — subiektywny i miejscami kontrowersyjny zbiór zapisków francuskiego filozofa z podróży po Stanach Zjednoczonych. Przy bliższym spojrzeniu ów specyficzny dziennik podróży odsłania jednak swoją drugą warstwę. Tekst Baudrillarda można bowiem odczytać w kategoriach wysublimowanej metafory procesu poznania, teoretyzowania, a przede wszystkim doświadczania obiektu percepcji jako takiego, w tym przypadku obcego terytorium kulturowego. I to właśnie w takich kategoriach Baudrillard wydaje się postrzegać Amerykę — w mniejszym stopniu jako złożony polityczno-społeczny organizm, bardziej zaś jako obiekt samego procesu poznania, którego mechanizm zawiera w sobie swoistą propozycję wielowarstwowej strategii kognitywnej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4999
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurek_Wiedza_odksztalcona_podroz_wiedza_alienacja.pdf250,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons