Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5007
Title: Gilles Deleuze : filozofia : znaki destrukcji
Authors: Zając, Marta
Keywords: Gilles Deleuze; filozofia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 178-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Na kartach filozofii Gilles Deleuze wydaje się postacią nie tyle mroczną, ile paradoksalną. Aura demoniczności, jaka go otacza, niejednokrotnie ulega załamaniu. Dzieje się tak na przykład, gdy czytamy słowa Bogdana Banasiaka, dla którego spośród francuskich myślicieli ponowoczesnych Deleuze właśnie jest najbardziej „akademicki”. A akademickość to przecież synonim bezpieczeństwa. Styl akademicki zapewnia o formie bezpiecznej — takiej, która spełni oczekiwania, jakie wiążemy z tekstem naukowym, a zatem da gwarancję, iż podążając za tokiem wywodu, odnajdziemy się na końcu w jakiejś myśli, w jakimś obrazie, w jakiejś formie zwieńczenia całej wyprawy".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5007
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajac_Gilles_Deleuze_filozofia_znaki_destrukcji.pdf264,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons