Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/504
Tytuł: The multicomponent PZT-type ceramics for micromechatronic applications
Autor: Bochenek, Dariusz
Niemiec, Przemysław
Adamczyk, Małgorzata
Skulski, Ryszard
Zachariasz, Radosław
Wodecka-Duś, Beata
Machnik, Zbigniew
Słowa kluczowe: Actuators; Micromechatronics; Multicomponent PZT-type ceramics; Piezoelectrics
Data wydania: 2017
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 62, Iss. 2 (2017), p. 667-672
Abstrakt: In the paper two compositions of the multi-component PZT-type ceramics admixtures by Mn4+, Sb3+, W6+, Ni2+ were presented. The ceramic powders were synthesized by the calcination of powders while their densification was carried out by free sintering method. The dielectric, ferroelectric, piezoelectric studies and DC electrical conductivity of the multicomponent PZT-type samples were presented. The results of the multi-component ceramics predispose these type materials in micromechatronic and microelectronic applications for example as element of the actuators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/504
DOI: 10.1515/amm-2017-0099
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bochenek_The_multicomponent_PZT_type_ceramics_for_micromechatronic_applications.pdf1,4 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons