Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrudecki, Michał-
dc.date.accessioned2018-06-28T12:18:00Z-
dc.date.available2018-06-28T12:18:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationD. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka (red.), "Rodzina i Prawo" (s. 199-208). Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8018-179-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5062-
dc.description.abstractW niniejszej publikacji zostanie przedstawiona prawnokarna perspektywa instytucji nazywanej dotychczas karceniem małoletnich wraz z przesłankami umożliwiającymi jej zastosowanie. Wyróżnieniu podlegać będą także jej rodzaje. Autor wskaże czyny rodziców i opiekunów, które gdyby nie stanowiły oddziaływania wychowawczego, nosiłyby piętno bezprawnych. Na zakończenie ukazane zostaną skutki przekroczenia legalnego karcenia małoletnich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkarcenie małoletnichpl_PL
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectprawo rodzinnepl_PL
dc.subjectpierwotna legalnośćpl_PL
dc.subjectdisciplining of minorspl_PL
dc.subjectcriminal lawpl_PL
dc.subjectfamily lawpl_PL
dc.subjectprimary law fulnesspl_PL
dc.titlePrawnokarna perspektywa karcenia małoletnichpl_PL
dc.title.alternativeDisciplining minors in the perspective of criminal lawpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Grudecki_Prawnokarna_perspektywa_karcenia_maloletnich.pdf594,13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons