Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5065
Title: Niekonwencjonalne efekty w widmach podczerwonych wiązania wodorowego w kryształach molekularnych
Authors: Pyzik, Aleksandra
Advisor: Flakus, Henryk
Keywords: kryształy molekularne; wiązania wodorowe
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Z przedstawionych i omówionych wyników badań spektralnych widm podczerwonych układów wiązań wodorowych w kryształach molekularnych wnioskować należy, że widma te mają niezwykle złożoną naturę, a mechanizm ich generowania w dalszym ciągu nie jest do końca jasny. Podstawowy mechanizm generowania widm podczerwonych opisany teoriami silnego sprzężenia, a potem teorią relaksacyjną,, uwzględnia fakt, że na własności widm podczerwonych wiązań wodorowych mają wpływ liczne czynniki zewnętrzne. Na pewno uwzględnić należy nie tylko samą geometrię rozmieszczenia wiązań wodorowych w komórce elementarnej kryształu, gdyż takie podejście nie tłumaczy obserwowanych w widmach, m.in. tych przedstawionych w mojej dysertacji doktorskiej, efektów spektralnych. W rozważaniach natury powstawania widm podczerwonych należy wyjść poza teorię ekscytonów molekularnych. W szczególności trzeba uwzględnić strukturę elektronową zaasocjowanych wodorowo molekuł. Właśnie ten aspekt, dotychczas pomijany w teoriach wiązań wodorowych, jest w największym stopniu odpowiedzialny za dobór odpowiedniej pary wiązań wodorowych, między którymi oddziaływanie ekscytonowe jest źródłem obserwowanych w podczerwieni efektów spektralnych wiązań wodorowych. Trzeba także uwzględnić czynnik geometryczny, ale nie w takim sensie jak do tej pory, tzn. nie chodzi raczej o rozmieszczenie wszystkich wiązań wodorowych w komórce elementarnej kryształu, lecz istotne przy powstawaniu widma podczerwonego jest wzajemne położenie tej dwójki wiązań wodorowych, która jak wynika z czynnika elektronowego, decyduje o widmie w największym stopniu. Opisane czynniki, wpływające na podstawowy mechanizm generowania widm podczerwonych wiązań wodorowych, tzn. aspekt elektronowy i aspekt geometryczny, współgrają ze sobą i jedynie uwzględnienie ich razem umożliwia wytłumaczenie kształtu, struktury subtelnej i efektów spektralnych widm podczerwonych wiązań wodorowych Nie są to z pewnością jedyne czynniki decydujące o widmie, ale uwzględnienie ich obydwu umożliwia zrozumienie elementarnych efektów spektralnych, chociażby takich jak obserwowane dla układów molekularnych zawierających w sieci krystalicznej jako jednostki strukturalne dimery wiązań wodorowych widma podczerwone, charakterystyczne dla układów łańcuchowych i odwrotnie, dla układów łańcuchowych, widma typowe dla dimerów. Obydwa te aspekty należy uwzględniać przy tworzeniu kolejnych teorii widm podczerwonych wiązań wodorowych. Ponadto zauważono, że najsilniejsze dynamiczne oddziaływania kooperatywne dotyczą tej samej pary wiązań wodorowych w sieci krystalicznej, między którymi zachodzą oddziaływania ekscytonowe, decydujące w największym stopniu o charakterze powstającego widma podczerwonego w zakresie protonowych i deuteronowych drgań rozciągających. Taka korelacja pomiędzy dynamicznymi oddziaływaniami kooperatywnymi a oddziaływaniami ekscytonowymi w układach wiązań wodorowych jest przyczyną obserwowanego braku zmienności kształtów i własności spektralnych pasm v x -h i Vx -d podczas rozcieńczania izotopowego próbki deuterem. Dzięki takiej współzależności możliwym stało się odkrycie zjawiska samoorganizacji izotopowej H/D, które jest przejawem silnych dynamicznych oddziaływań kooperatywnych. W pracy doktorskiej opisano powszechność występowania omawianego zjawiska w przyrodzie, a konkretnie zaproponowano wytłumaczenie destrukcyjnego wpływu wody ciężkiej na organizmy żywe w oparciu o zjawiska samoorganizacji izotopowej H/D w układach wiązań wodorowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5065
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyzik_Niekonwencjonalne_efekty_w_widmach_podczerwonych_wiazania_wodorowego.pdf7,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.