Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5092
Title: Popularne dyskursy światopoglądowe skierowane do młodzieży współczesnej (na przykładzie czasopism i tekstów muzycznych)
Authors: Bernasiewicz, Maciej
Advisor: Melosik, Zbyszko
Keywords: światopogląd; młodzież polska; kultura popularna
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Ukierunkowanie uwagi na analizę dyskursu o charakterze pedagogicznym i światopoglądowym obecnym w kulturze popularnej – częścią owej kultury są słuchane przez młodzież teksty piosenek oraz czytane czasopisma – motywować można przekonaniem, wedle którego kultura popularna stanowi potężny czynnik edukacji i socjalizacji. Kultura popularna jest jednym z najważniejszych sposobów wykorzystywanym przez ludzi dla nadania sensu sobie samym, swojemu życiu i światu, a tymczasem została ona wyrzucona z refleksji nad edukacją i z codziennego działania pedagogicznego, ponieważ traktowana jest jako niedojrzała forma kultury.Tymczasem to ona „w znacznie większym stopniu niż nauczyciel i szkoła wpływa na sposoby postrzegania świata przez młodzież, na akceptowane przez nią wartości. To ona […] w dużej mierze kształtuje tożsamość młodego pokolenia. Popularne teksty i bohaterowie bardzo często nadają sens codziennemu życiu młodzieży; są źródłem tworzenia poczucia wspólnoty oraz podejmowanych przez młodzież praktyk kulturowych.”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5092
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernasiewicz_Popularne_dyskursy_swiatopogladowe.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.