Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5109
Title: Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku
Authors: Wójtowicz, Dorota
Advisor: Wróbel, Sylwester
Keywords: Francja; decentralizacja; władza publiczna
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Dzisiejszy ustrój terytorialny Francji kształtował się przez dziesięciolecia. Cezura określona w temacie pracy obejmuje okres przed wprowadzeniem reformy decentralizacyjnej w 1982 roku, ponieważ po II wojnie światowej wiele symptomów świadczyło o rozpoczęciu procesu decentralizacji przed początkiem lat osiemdziesiątych i nie kończy się umownie z upływem XX wieku, ale przekracza tę granicę o trzy lata. Zmiana konstytucji francuskiej w 2003 roku zwieńczyła proces decentralizacji usankcjonowała Republikę Francuską jako państwo jedno, niepodzielne i zdecentralizowane. Celem pracy jest wyodrębnienie i analiza tych uwarunkowań, które doprowadziły do ograniczenia centralizmu państwowego we Francji i wpłynęły na dokonanie reform ustroju terytorialnego poprzez nadanie poszczególnym szczeblom administracji terytorialnej samodzielności politycznej, wykonawczej i finansowej z jednoczesnym zachowaniem w systemie tradycyjnych pierwiastków centralistycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5109
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Decentralizacja_wladzy_publicznej_we_Francji.pdf2,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.