Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5176
Tytuł: First Report of Smynthurodes betae (Hemiptera: Aphididae) on Phelipanche ramosa (Orobanchaceae)
Autor: Piwowarczyk, Renata
Guzikowski, Sławomir
Depa, Łukasz
Kaszyca, Natalia
Słowa kluczowe: bean root aphid; branched broomrape; haustoria; holoparasitc plant
Data wydania: 2018
Źródło: Florida Entomologist, Vol. 101, iss. 2 (2018), s. 339-341
Abstrakt: The bean root aphid, Smynthurodes betae Westwood (Aphididae: Eriosomatinae: Fordini) is reported for the first time feeding on haustoria of branched broomrape, Phelipanche ramosa, (Orobanchaceae) a cropparasitic plant. Field surveys conducted in Poland revealed infestations of P. ramosa by nymphs and adult apterous females of a secondary-host generation of S. betae in 1 locality in Sandomierz County, near Szewce, Poland. Numerous nymphs of S. betae fed on broomrape sap, resulting in poor growth or dead shoots, and 10 to 20% of the total population of broomrape was infested. Potential use of this insect as a biological control method for invasive broomrapes requires further study.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5176
DOI: 10.1653/024.101.0231
ISSN: 0015-4040
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piwowarczyk_First_report_of_Smynthurodes_betae.pdf1,58 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons