Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/519
Tytuł: N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)benzene-1,4-dicarboxamide
Autor: Bednarek, Gabriela
Kusz, Joachim
Ratuszna, Alicja
Ossowski, Jerzy
Sułkowski, Wiesław W.
Słowa kluczowe: single-crystal X-ray study; C12H16N2O4
Data wydania: 2008
Źródło: Acta Crystallographica, E Structure Reports Online, (2008), iss. 7, p. O1277-U2037
Abstrakt: The molecule of the title compound, C12H16N2O4, is centrosymmetric and the amide group is twisted relative to the benzene ring by 14.40 (13)°. The mol-ecules are hydrogen bonded into a three-dimensional framework, with the hydr-oxy O atoms acting as acceptors in N - H⋯O hydrogen bonds and as donors in O - H⋯O=C inter-actions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/519
DOI: 10.1107/S1600536808017467
ISSN: 1600-5368
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bednarek_N_N-Bis(2-hydroxyethyl)benzene.pdf535,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons