Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5191
Title: Pranostika jako relikt magického obrazu světa
Authors: Kajfosz, Jan
Keywords: pranostika; folklor; magie; magické myšlení; magická kultura; lidová kultura; středověk; kulturní dějiny; lidová slovesnost
Issue Date: 2006
Publisher: Scriptorium
Citation: Kuděj : Časopis pro kulturní dějiny, 2006, c. 2, s. 22-34
Abstract: Příspěvek nabízí pohled na pranostiku ze zorného úhlu folkloristiky nebo také kulturní antropologie, jejíž náplní je mj. zkoumání kulturních kontextů vzniku a fungování různých žánrů lidové slovesnosti. Záměrem je rekonstruovat specifický obraz světa, v rámci kterého pranostika vznikla, po dlouhou dobu fungovala a plnila funkce, které dnes buď již neplní, nebo je plní jen zčásti. Pojmem obraz světa se rozumí skutečnost, kterou člověk vnímá a v rámci které jedná, Obraz světa lze definovat jako intencionální skutečnost (Lebenswelt) (Husserl 2004: 98-99), která je relativní vzhledem k jazyku a kultuře chápaným jako znakové systémy. Tyto znakové systémy - alespoň do určité míry - utvářejí subjekt, a spolu s ním i to, co subjekt vnímá (jinak: utvářejí vědomí a svět jakožto celek jeho obsahů).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5191
ISSN: 1211-8109
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajfosz_Pranostika_jako_relikt_magickeho_obrazu_sveta.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons