Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5211
Title: Efektywność działań profilaktyczno-terapeutycznych logopedów w środowisku życia dzieci w wieku przedszkolnym
Authors: Węsierska, Katarzyna
Advisor: Syrek, Ewa
Keywords: Logopedia; Nauki Społeczne; profilaktyka; terapia; dzieci w wieku przedszkolnym; zaburzenia mowy
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Dziecko w wieku przedszkolnym ma ogromny potencjał w zakresie przyswajania języka, a tym samym rozwoju intelektualnego. Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju mowy, stymulowanie sprawności językowej, a także monitorowanie i wspomaganie tego procesu poprzez ukierunkowane oddziaływania logopedyczne o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym to czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka. Pozwalają na optymalne przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej. To z kolei umożliwi tym dzieciom w przyszłości pełnowartościowe uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5211
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesierska_Efektywnosc_dzialan_profilaktyczno_terapeutycznych.pdf17,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.