Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5215
Title: Portret Górnoślązaka w tekstach literackich i publicystycznych XX-lecia międzywojennego
Authors: Staniczkowa, Łucja
Advisor: Jaskółowa, Ewa
Keywords: Ślązacy; literatura regionalna
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Piśmiennictwo śląskie ma bogatą bibliografię opracowań syntetyzujących i szczegółowych. Przedmiotem badań był kontekst historyczny i społeczny literatury śląskiej, wpływ polskiej tradycji literackiej, a także jej funkcja patriotyczno/ narodowotwórcza i posłannicza rola pisarzy. Analiza wizerunku Górnoślązaka przeprowadzona zostanie na podstawie wybranych utworów: Ziemia Elżbiety i Powszedni dzień Poli Gojawiczyńskiej, Wyrąbany chodnik Gustawa Morcinka, Zdrada Heńka Kubisza Haliny Krahelskiej, i poematu Hanys Wilhelma Szewczyka. O wyborze tych utworów do analizy zadecydowały dwa kryteria: 1. krytyka literacka podkreślała walory ideologiczne i artystyczne tych utworów, 2. powieści te były wznawiane po roku 1945, co znacznie poszerza krąg odbiorców i zasięg oddziaływania. Starając się nakreślić portret Górnoślązaka, jaki wyłania się ze stron literatury śląskiej, rezygnuję ze streszczania utworów na rzecz częstego przytaczania cytatów. Chciałam w ten sposób uwiarygodnić własne spostrzeżenia, uniknąć uogólnionych sądów i ograniczenia się do „etykietowania”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5215
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staniczkowa_Portret_Gornoslazaka_w_tekstach_literackich.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.