Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5222
Title: Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim
Authors: Aleksandrowicz, Joanna
Advisor: Miczka, Tadeusz
Keywords: Francisco Goya; kino hiszpańskie
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Moja rozprawa jest pierwszą próbą zebrania wszystkich wątków związanych z obecnością malarza i jego twórczości na ekranach, zarówno kinowych, jak i telewizyjnych. Dotychczas powstawały z tego zakresu sporadyczne artykuły, najczęściej podejmujące najłatwiejszy do ujęcia aspekt zagadnienia, a mianowicie obecność na ekranie samej postaci artysty.Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim, jako element szerszego zjawiska, wymagają niewątpliwie, by ukazać je na tle odniesień do prac i biografii artysty w innych dziedzinach sztuki, zarysować rolę mistrza w budowaniu hiszpańskiej tożsamości kulturowej oraz wprowadzić czytelnika w obszar jego sztuki i życia pod kątem przyszłych odniesień filmowych. Tym aspektom poświęciłam pierwszą część mojej rozprawy, mającą charakter wprowadzający. W części drugiej analizuję zebrany materiał filmowy, dzieląc go pod względem trzech najczęstszych reminiscencji tematycznych, nie stroniąc też od analizy warstwy wizualnej, mającej tu jednak na celu pokazanie związków treściowych. W ostatniej, trzeciej części próbuję zgłębić istotę estetycznych odniesień do dzieła mistrza, zajmując się portretami, sceneriami i rekwizytami „malowanymi kamerą”, a także, w rozdziale ostatnim, podsumowując typy formalnych nawiązań do grafiki i malarstwa, które mogą być odczytywane nie tylko w kontekście twórczości Goi, ale również w szerszym kręgu spotkań plastyki i filmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5222
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrowicz_Inspiracje_tworczoscia_Goi_w_kinie_hiszpanskim.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.