Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5250
Title: Technologia wytwarzania oraz właściwości elektryczne i magnetyczne multiferroikowej ceramiki Bi5Ti3FeO15
Authors: Dercz, Jolanta
Advisor: Ilczuk, Jan
Keywords: ceramika multiferroikowa; ferromagnetyki; ferroelektryki; ferroelastyki
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przedmiotem niniejszej dysertacji jest opracowanie technologii otrzymywania oraz zbadanie właściwości elektrycznych i magnetycznych multiferroikowej ceramiki Bi5Ti3FeOi5. Rodzina materiałów inteligentnych, wykazujących współistnienie właściwości ferroelektrycznych i magnetycznych jest liczna. Najczęściej wytwarzane są one w formie monokryształów, polikryształów, kompozytów oraz w postaci cienkich warstw. Układy sztucznej inteligencji bazujące na ferroikach mogą być sterowane za pomocą ściśle określonego rodzaju oddziaływań np. elementy ferromagnetyczne za pomocą pola magnetycznego, natomiast elementy ferroelektryczne - pola elektrycznego. Jednak proces formowania się tego typu związków oraz współistnienie właściwości magnetycznych i elektrycznych jest słabo zbadany zarówno pod względem teoretycznym jak również eksperymentalnym. Niniejsza dysertacja składa się z dwóch części: literaturowej oraz eksperymentalnej. W części literaturowej dokonano przeglądu istniejącego stanu wiedzy dotyczącego materiałów multiferroikowych o perowskitopodobnej strukturze. Podano ogólną charakterystykę warstwowych perowskitopodobnych struktur ze szczególnym wskazaniem na związki, które stanowiły temat rozprawy (Bi5Ti3FeOi5) lub też posłużyły jako substraty do otrzymania BTF. W części eksperymentalnej opisano technologię otrzymywania BLPO o m = 4 0 strukturze typu Aurivilliusa. Przeprowadzono optymalizację warunków syntezy 1 zagęszczania przy użyciu następujących metod: DTA, TG, XRD, EDS, SEM, TEM, HRTEM, MS oraz pomiaru gęstości względnej. W dysertacji przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości elektrycznych i magnetycznych. Autorka wykazała również multiferroikowy ferroelektromagnetyczny charakter badanej ceramiki. Określiła wpływ technologii otrzymywania na strukturę, mikrostrukturę oraz i właściwości elektryczne i magnetyczne ceramiki BTF. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań stwierdzono, że przeprowadzone badania przyczyniły się do optymalizacji procesu technologicznego otrzymywania ceramiki Bi5Ti3FeOi5 oraz pozwoliły określić potencjalne możliwości aplikacyjne badanej ceramiki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5250
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dercz_Technologia_wytwarzania_oraz_wlasciwosci.pdf3,83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.