Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWitosz, Bożena-
dc.date.accessioned2018-07-09T11:09:00Z-
dc.date.available2018-07-09T11:09:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationM. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 113-120). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322620649-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5260-
dc.description.abstract"W moim wystąpieniu pragnę nawiązać do interesującego i inspirującego artykułu Kazimierza Ożoga, w którym autor, sytuując swe spostrzeżenia w ramach intensywnie rozwijających się badań nad wzajemnymi zależnościami języka i kultury, wprowadził do refleksji o stanie współczesnej polszczyzny kilka istotnych spostrzeżeń (Ożóg 2006). Badacz zogniskował swą uwagę na tych aspektach przemian językowych, które warunkowane są wpływem, jaki na współczesną polszczyznę wywiera kultura ponowoczesna, zwłaszcza jej najbardziej wyraziste tendencje: konsumpcjonizm, poszerzająca się sfera zapośredniczonych medialnie kontaktów z rzeczywistością, przetasowania na mapie wartości (nobilitacja potoczności i pospolitości), apologia wolności (pluralizm estetyk i stylów, norm i konwencji, co prowadzi — zdaniem Ożoga — do karnawalizacji języka i luzu językowego." [...] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectjęzyk polskipl_PL
dc.subjectkomunikacja medialnapl_PL
dc.subjectkultura popularnapl_PL
dc.subjectestetyzacja językowapl_PL
dc.subjecthomo estheticuspl_PL
dc.titleEstetyzacja świata i estetyzacja języka "kolorowej" prasy kobiecej (przyczynek do rozważań o wpływie postmodernizmu na współczesną polszczyznę)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_estetytzacja_swiata_estetyzacja_jezyka.pdf275,19 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons