Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5286
Title: Badania dynamiki molekularnej oraz fizycznej i chemicznej stabilności amorficznych form doustnych leków przeciwcukrzycowych będących pochodną sulfonylomocznika
Authors: Wojnarowska, Żaneta
Advisor: Paluch, Marian
Keywords: dynamika cząsteczkowa; sulfonamidy przeciwcukrzycowe; cukrzyca
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Cukrzyca jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się niedoborem lub nieprawidłowym działaniem insuliny wytwarzanej przez komórki β wysp Langerhansa trzustki. Ten peptydowy hormon odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów, umożliwiając transport glukozy do wnętrza komórek. Kiedy jego ilość jest niewystarczająca, cukier pozostaje niewykorzystany w krwioobiegu. W takiej sytuacji komórki organizmu „głodują” co w konsekwencji uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Celem niniejszej pracy jest wykonanie badań fizykochemicznych, amorficznych leków przeciwcukrzycowych należących do grupy PSM, mających na celu określenie ich fizycznej oraz chemicznej stabilności, opisanie ruchliwości molekularnej cząsteczek oraz porównanie rozpuszczalności z ich odpowiednikami krystalicznymi. Z uwagi na fakt. iż grupa sulfonylomocznikowa. obecna we wszystkich badanych farmaceutykach, może występować w postaci izomerów konstytucyjnych, wszystkie PSM będą również analizowane pod kątem tendencji do tautomeryzacji. Powiązanie ze sobą wszystkich otrzymanych wyników umożliwi wyłonienie, z badanej grupy leków, substancji charakteryzującej się największą dostępnością farmaceutyczną, w porównaniu z komercyjnymi odpowiednikami krystalicznymi, a jednocześnie spełniającą rygorystyczne wymogi przemysłu farmaceutycznego. Niniejsza praca podzielona została na osiem rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia problematykę związaną z przejściem ciecz-szkło tj. metody otrzymywania substancji amorficznych oraz termodynamiczny i dynamiczny aspekt przejścia szklistego. Drugi rozdział zawiera krótki zarys metod fizykochemicznych zastosowanych w celu określenia czystości oraz fizycznej stabilności amorficznych PSM, a także scharakteryzowania ich dynamiki molekularnej. W tym miejscu największy nacisk położony został na opis podstaw teoretycznych szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej oraz zjawisk relaksacyjnych obserwowanych w cieczach przechłodzonych i szkłach. W kolejnym, trzecim rozdziale scharakteryzowano badane substancje farmaceutyczne. Z kolei dalsza część pracy przedstawia własne wyniki pomiarów oraz ich analizę. Rezultaty badań podsumowano w rozdziale ósmym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5286
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojanrowska_Badania_dynamiki_molekularnej.pdf4,45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.