Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5299
Title: J/[phi] level one trigger based on the Cellular Automaton method for CBM experiment
Authors: Krauze, Maciej
Advisor: Zipper, Wiktor
Keywords: mezony; detektory; zderzenia; fizyka jądrowa
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Głównym tematem pracy jest selekcja zdarzeń zawierających mezon J /ip przy użyciu Detektora Promieniowania Przejścia. Stworzone procedury działają na niskim poziomie (Poziom 1) systemu akwizycji danych eksperymentu Compressed Baryonic Matter. Na potrzeby poszukiwania sygnatury mezonu stworzono dedykowany algorytm rekonstrukcyjny. Jako sygnaturę wybrano parę e+e_ z pędem poprzecznym każdej cząstki pt > 1 GeV/c i o masie niezmienniczej w okolicach 3.1 GeV/c2. Algorytm rekonstrukcyjny bazuje na idei Automatu Komórkowego, optymalnej dla równoległego przetwarzania danych. Podczas selekcji, zdarzenia pozbawione interesujących informacji są odrzucane a te zawierające sygnaturę rozpadu J/ip są akceptowane. Algorytm rekonstruuje tory wysokopędowych (p > 1 GeV/c) cząstek z pojedynczego centralnego zderzenia Au+Au przy energii 25 GeV/nukleon z wydajnością 92.6% w czasie 0.24 s na standardowym. 3-gigahercowym procesorze klasy Pentium 4. Dla zderzeń peryferyjnych przy tej samej energii, wydajność dla wysokopędowych cząstek wynosi 89.7% a czas jednego zdarzenia to 0.05 s. Wyniki pokazują, że oparta na sygnaturach selekcja zdarzeń pozwala na redukcję ilości zdarzeń tła dla kolizji peryferyjnych o czynnik 1000. przepuszczając 1 zdarzenie tła na 1000 przy zachowaniu 11.7 % zdarzeń z sygnałem z rozpadu J/ip . Oferuje 1000 razy więcej czasu dla systemów analizy wyższego rzędu na przeprowadzenie dodatkowych operacji w trybie on-line.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5299
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krauze_J_phi_level_one_trigger_based_on_the_Cellular.pdf11,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.