Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5327
Title: Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych : rekonesans
Authors: Loewe, Iwona
Keywords: Internet w badaniach lingwistycznych; lingwistyka; język polski; komunikacja medialna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 271-282). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wydanie 2.
Abstract: "Niniejszy artykuł dotyczy tylko jednego z mediów elektronicznych, mianowicie międzynarodowej sieci komputerowej Internet. Poddaję obserwacji to medium, skupiając się na tym, co na jego temat piszą polscy językoznawcy, nie zaś na tym, jak zostaje ono wykorzystane w działalności komunikacyjnej współczesnego człowieka czy też badacza języka. Choć o sieci można mówić dopiero od niedawna, odkąd język dla jej wyrażenia w roku 1989 stworzył Tim Berners‑Lee, to — zgodnie z tezą Diltheya — wypada już określić stan badań nad tym medium, by czegoś w przyszłości nie przeoczyć. Zagadnieniem wykorzystania Internetu w pracy naukowca zajął się kiedyś Wiesław Godzic w pracy Humanista w cyberprzestrzeni (1999), dlatego zawartość materiałowa oraz możliwości Internetu nie znajdą się w polu mojego zainteresowania. Internet jako środek masowej komunikacji spełnia naturalnie trzy podstawowe funkcje przypisywane każdemu innemu medium, czyli informacyjną, fatyczną i eskapistyczną. Sieć dostarcza danych, z których powstają informacje i wiedza o bliższym i dalszym otoczeniu, pozwala się uczyć i realizować zainteresowania użytkownika." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5327
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loewe_internet_i_jego_zasoby_w_polskich_badaniach.pdf327,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons