Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPawelec, Tomasz-
dc.contributor.authorZajączkowski, Krzysztof-
dc.date.accessioned2018-07-12T10:39:36Z-
dc.date.available2018-07-12T10:39:36Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5360-
dc.description.abstractŻadne z wydarzeń polskiego Września 1939 roku nie doczekało się tak różnorodnego w formie i treści upamiętnienia jak obrona Westerplatte. Wystarczy wspomnieć wielką ilość prac i przyczynków historycznych, setki artykułów i wspomnień, przewodniki, wywiady i reportaże, audycje radiowe, filmy dokumentalne i fabularne, dziesiątki relacji żołnierzy, zdjęcia i albumy, wreszcie pamiątki rzeczowe w muzeach czy „ślady” bitwy zachowane w przestrzeni topograficznej. Nie przypadkiem w 1985 roku Władysław Kopaliński uznał za stosowne odnotować hasło Westerplatte w swoim Słowniku mitów i tradycji kultury \ zaś w Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku umieścił termin „Obrona Westerplatte” wśród sześciu haseł wywodzących się z kampanii wrześniowej. Pomimo mnogości literatury poświęconej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, niniejsza praca wchodzi na teren dotąd nieopisany. Trwające od 2005 roku studia autora nad tematyką obrony półwyspu pozwoliły nie tylko bliżej przyjrzeć się niewątpliwemu fenomenowi, jakim pozostaje siedmiodniowa obrona we wrześniu 1939 roku. Dociekaniom sensu scricto historycznym towarzyszyło bowiem narastające przekonanie, iż w przypadku Westerplatte mamy do czynienia ze zjawiskiem znacznie wykraczającym poza tradycyjnie pojmowany przedmiot badań historycznych. Analiza wojskowych aspektów obrony półwyspu prowadziła do wniosku, że obrona Składnicy nie miała istotnego wpływu na przebieg kampanii wrześniowej. Co w takim razie spowodowało, iż Westerplatte urosło do rangi wrześniowego symbolu i stało się składnikiem kanonu historycznego Polaków? Jakie były przyczyny tego stanu rzeczy, jakie mechanizmy zadziałały? Patrząc dalej: kto i w jakim celu wywierał wpływ na funkcjonowanie wiedzy o obronie Składnicy? Na jakich zasadach opierał się proces narastania wokół Westerplatte nowych sensów i znaczeń? Czym stała się pamięć o Westerplatte w kolejnych latach jej funkcjonowania? Ustosunkowanie się do tak zidentyfikowanego zespołu pytań wymagało przewartościowania przedmiotu zainteresowań i skierowania pasji badawczej w zupełnie nowym kierunku. Oznaczało poszukiwanie odniesień zjawiska Westerplatte do problematyki pamięci społecznej oraz podjęcie badań w ramach tzw. historii drugiego stopnia. Zagadnienia związane z kategorią pamięci, podstawowe dla przedmiotu niniejszych dociekań, należą do kluczowych w obrębie współczesnych nauk humanistycznych. „To pamięć, a nie historia sprawia, że przeszłość nas dotyczy, jest naszą przeszłością, w której odciska się naznaczony emocją fragment prawdy o nas samych. To pamięć, a nie historia przekracza granice przedstawienia” - podkreślał wagę zjawisk mnemonicznych Krzysztof Trybuś.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.subjectWesterplattepl_PL
dc.subjecthistoriografiapl_PL
dc.subjectfilm i teatrpl_PL
dc.subjectliteraturapl_PL
dc.titleWesterplatte : mechanizmy kształtowania się i funkcjonowania miejsca pamięci 1945-1989pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajaczkowski_Westerplatte_mechanizm_ksztaltowania.pdf12,84 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.