Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5361
Title: Poszukiwanie aktywnych związków fotouczulających pod kątem ich aplikacji w fotodynamicznej diagnostyce i terapii nowotworowej
Authors: Rams-Baron, Marzena
Advisor: Ratuszna, Alicja
Keywords: fotochemoterapia; fotosensybilizatory
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem pracy była charakterystyka sześciu nowych, nie badanych wcześniej, fotouczulaczy z grupy chloryn, które zaprojektowano i zsyntezowano z myślą o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce i terapii fotodynamicznej. Aby poprawić ich powinowactwo do komórek nowotworowych, do części z nich przyłączono fragmenty cukrów. W makroskali pozwala to na wykorzystanie wzmożonego metabolizmu i zwiększonej glikolizy szybko proliferujących komórek nowotworowych do wybiórczego transportu związków. W skali bardziej lokalnej umożliwia specyficzne oddziaływanie z komórkami nowotworowymi za pośrednictwem wiążących cukier receptorów lektynowych. Badania wykonane w ramach pracy miały charakter badań podstawowych i pozwoliły na wyjaśnienie wielu kwestii dotyczących aktywności biologicznej i charakterystyki fizykochemicznej proponowanych fotouczulaczy. Jednocześnie ujawniły nowe zagadnienia, które w przyszłości będą wymagały rozwiązania i wyjaśnienia, wskazując dalsze kierunki badań. Ukończenie niniejszej pracy z pewnością nie oznacza zakończenia prac nad możliwością zastosowania omawianych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej, a jedynie otwiera nowy, kolejny etap badań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5361
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rams_Baron_Poszukiwanie_aktywnych_zwiazkow_fotouczulajacych.pdf4,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.