Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5362
Title: Fazy międzymetaliczne o złożonej strukturze w układach Al-Ni-Cr i Al-Pd-Cr
Authors: Kowalski, Wojciech
Advisor: Surowiec, Marian
Keywords: stopy aluminium; związki międzymetaliczne
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są Fazy międzymetaliczne o złożonej strukturze w układach Al-Ni-Cr i Al-Pd-Cr. Fazy międzymetaliczne są stałymi związkami zawierającymi dwa lub więcej, najczęściej metalicznych składników (dopuszcza się obecność składnika niemetalicznego), posiadającymi odmienne właściwości od tworzących je pierwiastków stopowych. W wyniku prowadzonej wieloletniej współpracy naukowo-badawczej prowadzonej pomiędzy Instytutem Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Instytutem Fizyki Ciała Stałego, Forschungszentrum Juelich (Niemcy) wykryto m in. nową fazę międzymetaliczną v w dwuskładnikowym układzie Al-Cr wygrzewanym przez okres 3 miesięcy [7], Fakt ten jak również występowanie niestabilnych faz kwazikrystalicznych w układzie Al-Cr [8 ] stał się przesłanką do podjęcia niniejszej pracy mającej na celu przeprowadzenie badań poszerzonego układu dwuskładnikowego Al-Cr o trzeci pierwiastek (metal przejściowy). Jako trzeci pierwiastek wybrano nikiel oraz pallad znajdujące się w 1 0 grupie układu okresowego pierwiastków. Nikiel i pallad posiadają ten sam typ struktury Al, natomiast różnią się elektroujemnością - w przypadku niklu wynosi ona 2 a w przypadku palladu 2,2 według skali Linusa Paulinga.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5362
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalski_Fazy_miedzymetaliczne_o_zlozonej_strukturze.pdf4,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.