Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5376
Title: Struktura i właściwości modyfikowanych powierzchni stopów NiTi
Authors: Freitag, Marlena
Advisor: Lelątko, Józef
Keywords: stopy niklowo-tytanowe; nitinol
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W przedstawionej pracy dokonano charakterystyki warstw wierzchnich wytworzonych na stopie NiTi w wyniku niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego. Zbadano również wpływ tych procesów na strukturę i efekty pamięci kształtu samego podłoża - stopu NiTi. Przeprowadzone w Instytucie Nauki o Materiałach badania dotyczące modyfikacji powierzchni stopów NiTi wskazują, iż:Istnieje możliwość modyfikacji powierzchni stopów NiTi techniką niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego w celu poprawy ich biokompatybilności poprzez wytworzenie warstw o podwyższonej biokompatybilności oraz odpornych na odkształcenia związane z indukowaniem efektu pamięci kształtu i efektu nadsprężystości. W celu osiągnięcia założonego celu, należało zrealizować następujące zadania badawcze: > Otrzymanie warstw azotkowych i tlenkowoazotkowych metodą jarzeniową w niskich temperaturach. > Wytworzenie w wyniku sterylizacji w autoklawie warstw tlenkowych, jako bazy odniesienia dla warstw azotkowych i tlenkowoazotkowych. > Przeprowadzenie pełnej charakterystyki strukturalnej otrzymanych warstw. > Szczegółowe zbadanie mechanizmu i kinetyki korozji elektrochemicznej wytworzonych warstw w środowisku sztucznych płynów ustrojowych. > Zbadanie odporności warstw azotkowych i tlenkowoazotkowych na odkształcenia związane z indukowaniem efektów pamięci kształtu. > Określenie wpływu warunków procesu jarzeniowego na strukturę i właściwości podłoża ze stopów NiTi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5376
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Freitag_Struktura_i_wlasciwosci_modyfikowanych_powierzchni_stopow_NiTi.pdf3,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.