Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5383
Title: Optymalizacja jakości obrazowania w mammografii cyfrowej z uwzględnieniem odpowiedzi detektora selenowego metodą symulaji Monte Carlo
Authors: Szewczuk, Marek
Advisor: Konefał, Adam
Keywords: Metoda Monte Carlo; mammografia; detektory promieniowania; dawka promieniowania; choroby piersi
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Rak piersi, jako najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet, jest poważnym problemem zdrowotnym i społecznym. Wcześnie wykryty może być jednak skutecznie leczony, co prowadzi do istotnej redukcji śmiertelności. Mammografia jest badaniem radiologicznym umożliwiającym wykrycie nowotworu we wczesnej fazie zaawansowania klinicznego i stosowana jest jako podstawowa metoda diagnostyczna w ramach programu przesiewowego. Z tego powodu aparaty mammograficzne muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące jakości generowanych obrazów. Z drugiej strony, w związku z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, istnieje konieczność minimalizacji dawki otrzymywanej przez pacjentki. Optymalizacja obu tych parametrów powinna uwzględniać m.in. charakterystykę odpowiedzi detektora obrazu oraz, zależny od gruczołowości piersi, fizyczny kontrast badanych struktur. Optymalizację tę przeprowadzono stosując techniki symulacji Monte Carlo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5383
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WMFiCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczuk_Optymalizacja_jakosci_obrazowania.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.