Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5389
Title: Rekonstrukcja rozkładu dawki w technikach dynamicznych : IMRT i VMAT
Authors: Osewski, Wojciech
Advisor: Konefał, Adam
Keywords: radioterapia; kolimator wielolistkowy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Techniki dynamiczne IMRT i VMAT umożliwiają bardzo precyzyjne modulowanie rozkładu dawki w objętości guza nowotworowego przy jednoczesnym oszczędzaniu tkanek zdrowych - struktur krytycznych. Z jednej strony dysponujemy bardzo precyzyjnym systemem planowania rozkładu dawki, z drugiej za realizację planu odpowiada aparat terapeutyczny, który „obarczony” jest tolerancją działania: mechaniczną i elektroniczną. Konieczna jest zatem weryfikacja zgodności rozkładu dawki zaplanowanego ze zrealizowanym - rzeczywistym. W radioterapii każdy plan leczenia musi być zweryfikowany, czy to przed realizacją czy w trakcie terapii. Dlatego, konieczne jest sprawdzenie czy techniki dynamiczne realizowane są poprawnie, zgodnie z obliczonymi wartościami. W systemie planowania Eclipse - firmy Varian Medical Systems, w procesie planowania leczenia w technice dynamicznej generowane są mapy fluencji, na podstawie których wyliczany jest trójwymiarowy rozkład dawki oraz przeliczane są one na ruch listków kolimatora wielolistkowego. Złożenie map fluencji, a co za tym idzie również ruchów listków kolimatora, generuje trójwymiarowy rozkład dawki w ciele pacjenta. Listki kolimatora wielolistkowego poruszają się z pewną tolerancją. W przypadku, gdy taka tolerancja zostaje przekroczona promieniowanie jest wstrzymywane. Interesujące jest to, co dzieje się gdy błąd ruchu listków jest mniejszy od zakresu tolerancji. Jeżeli zaplanowany ruch listków kolimatora różni się od rzeczywistego, wówczas rzeczywisty rozkład dawki musi różnić się od zaplanowanego. Pytanie o ile? Czy można to wyliczyć?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5389
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osewski_Rekonstrukcja_rozkladu_dawki_w_technikach.pdf2,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.