Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5405
Title: Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dinerami w sieci
Authors: Jarczyk-Jędryka, Anna
Advisor: Flakus, Henryk
Keywords: wiązania wodorowe; dichroizm liniowy; kryształy kwasów karboksylowych; widma w podczerwieni
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Problematyka własności spektralnych oddziaływujących wzajemnie wiązań wodorowych do dzisiaj stanowi istotny problem do rozwiązania w dziedzinie badań nad wiązaniem wodorowym. W tej dziedzinie pozostało wiele niewyjaśnionych zagadnień, bo nawet teoria opisująca widma w podczerwieni dwóch wzajemnie sprzężonych wiązań wodorowych w ramach dimeru nie jest w stanie prawidłowo opisać szeregu obserwowanych efektów. Pomimo istotnych sukcesów w ilościowym opisie rozkładu intensywności w pasmach v x -h , odpowiadających protonowym drganiom rozciągającym w mostkach wodorowych X-H≫≫≪Y, w opisie niektórych efektów izotopowych H/D w tych widmach, zrozumienie mechanizmów rządzących efektami temperaturowymi w widmach dimerów w dalszym ciągu wydaje się być dalece niekompletne. Mechanizm łamania dipolowych reguł wyboru dla przejść w podczerwieni, w ramach teorii wibronowej, przez lata sprawdzał się do interpretacji widm cyklicznych dimerów wiązań wodorowych. Problem pojawił się dopiero w momencie, gdy zostały zmierzone widma szeregu kwasów karboksylowych, np. kwas cynamonowy (Rys. 6.1c) czy kwasy naftyloakrylowe (Rys. 6.7 d, h). W widmach tych, zmierzonych w niskiej temperaturze, część teoretycznie zabroniona wykazywała większą intensywność niż część teoretycznie dozwolona, a swoim kształtem widma te bardziej przypominały widma układow liniowo związanych wodorowo (np. kryształu kwasu 338 mrówkowego ), niż typowe widma cyklicznych dimerów centrosymetrycznych. Jednym z głównych celów tej pracy było wyjaśnienie tych właśnie zjawisk. Cykliczne dimery wiązań wodorowych, utworzone przez zasocjowane grupy -COOH kwasów karboksylowych, wykazują dosyć niezwykłe własności spektralne w zakresie podczerwieni, związane z wysoce anomalnymi zmianami kształtów konturów pasm v 0 -h , towarzyszącymi zmianom temperatury, w której dokonywano pomiaru widm. Wydawałoby się, że widma wiązania wodorowego, dimerów rożnych kwasów karboksylowych, mierzone w zakresie częstości pasm v o -h , a także v 0 -d , powinny być dalece podobne do siebie, z uwagi na identyczną jednostkę struktury asocjatów, tzn. pierścień (COOH)2, w którym występują obydwa wiązania wodorowe dimeru. W przypadku molekuł kwasów karboksylowych, w których rodniki alifatyczne łączą się bezpośrednio z grupami karboksylowymi (np. alifatyczne kwasy monokarboksylowe lub kwasy di karboksylowe) pasma Vo -h , zmierzone w temperaturze pokojowej, charakteryzują się stosunkowo niską intensywnością swojej części długofalowej, w odniesieniu do intensywności części krótkofalowej. Przy obniżeniu temperatury do 77K obserwuje się jedynie stosunkowo nieznaczny wzrost względnej intensywności gałęzi długofalowej każdego z tych pasm. Gałąź długofalowa w dalszym ciągu pozostaje gałęzią mniej intensywną. W przypadku widm kwasów karboksylowych, w których grupy karboksylowe bezpośrednio stykają się z dużymi układami 7t-elektronowymi (np. kwas benzoesowy (Rys. 6.1a) ' 4S, kwas tiofenowy (Rys. 6.3 a, d) czy kwas furanowy (Rys. 6.5 a, d) ) pasma vo-h już w temperaturze pokojowej charakteryzują się stosunkowo wysoką intensywnością swojej części długofalowej, w odniesieniu do części krótkofalowej. Przy obniżeniu temperatury do 77K obserwuje się dalszy wzrost względnej intensywności gałęzi długofalowej każdego z tych pasm tak, że w niskotemperaturowych widmach kryształów kwasów karboksylowych tej grupy, gałąź długofalowa zajmuje już ok. połowę intensywności integralnej pasma. W przypadku kwasów karboksylowych, dla których rodniki aromatyczne odseparowane są fragmentami łańcuchów alifatycznych (np. kwas fenylooctowy (Rys. 6.1 b), kwasy naftylooctowe (Rys. 6.7 d, g), kwas styrylooctowy ' (Rys. 6.1 d), czy kwas fenylopropanowy (Rys. 6.1e)) kształty konturow pasm vo-h są zaś dalece podobne do charakterystyki pasm kwasów alifatycznych. Widma kwasów karboksylowych, w których grupy -COOH sprzężone są z układami rc-elektronowymi za pomocą mostka winylowego (-CH=CH—) (kwas cynamonowy (Rys. 6.1c), kwasy naftyloakrylowe (Rys. 6.7d, h)), wykazują w temperaturze pokojowej jeszcze większą intensywność gałęzi długofalowej niż było to w przypadku widm kwasów z grupą -COOH bezpośrednio połączoną z podstawnikiem aromatycznym, a w niskiej temperaturze gałąź długofalowa w ich widmach wręcz dominuje intensywnością nad gałęzią krótkofalową. W związku w powyższym, pojawiły się pytania: czy charakterystyka spektralna związanych wodorowo dimerów zależy od struktury elektronowej grup podstawnikowych, obecnych w sąsiedztwie wiązań wodorowych oraz jaki wpływ na charakter widm wiązania wodorowego ma temperatura kryształu? Ciekawy okazał się również przypadek widm kwasów naftoesowych gdzie widmo kwasu P-naftoesowego (Rys. 6.7 b) dość poprawnie wpasowuje się w charakterystykę spektralną swojej grupy, natomiast widmo kwasu a-naftoesowego (Rys. 6.7 f) nie wykazuje tak dużej intensywności części długofalowej. Nasunęło się więc kolejne pytanie: czy struktura subtelna pasma zależna jest od miejsca podstawienia do aromatycznego pierścienia oraz od typu aromatycznego podstawnika?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5405
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczyk_Jedryka_Efekty_temperaturowe_i_efekty.pdf5,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.