Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5408
Title: Synteza i aktywność biologiczna nowych analogów tiosemikarbazonowych chelatorów żelaza
Authors: Serda, Maciej
Advisor: Polański, Jarosław
Keywords: chelacja; związki organiczne; spektroskopia
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Podstawowym celem mojej pracy było poszukiwanie nowych heteroaromatycznych chelatorów żelaza, obejmujących funkcję tiosemikarbazonu. Badania obejmowały projektowanie, syntezę oraz analizę wyników testów biologicznych otrzymanych związków. Studium badawcze pracy obejmowało ponadto badania chemoinformatyczne, syntezę i analizę fizykochemiczną (1H-NMR, 13C-NMR, 2D-NMR, IR, UV-VIS, HRMS) otrzymanych związków, opracowanie metod oczyszczania produktów, oraz analizę wyników z testów biologicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5408
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serda_Synteza_i_aktywnosc_biologiczna_nowych_analogow.pdf4,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.