Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5466
Title: "Bimbrownictwo" i "skręcanie papierosów" z perspektywy prawa karnego
Authors: Grudecki, Michał
Keywords: prawo karne; bimbrownictwo; legalność; skręcanie papierosów; przestępstwo
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
Citation: A. Szczepańska, A. Kowalczyk-Sadowska (red.), "Hulaj dusza, piekła nie ma - napitki i inne używki na przestrzeni dziejów" (s. 61-70). Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
Abstract: W rozdziale autor podejmie próbę odpowiedzi na pytanie czy produkcja alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych na własny użytek bez wpisu do rejestru (czyli potocznie zwane „bimbrownictwo” i „skręcanie papierosów”) stanowią przestępstwo, czy może są legalne. Art. 12a ustawy o 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych kryminalizuje bowiem wyrabianie, skażanie, odkażanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu etylowego albo wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów. W publikacji zostanie poruszona kwestia, czy wspomniany zakaz dotyczy tylko działalności gospodarczej, czy również produkcji na użytek własny. Autor odwoła się do tradycji ustawodawczej i poprzednio obowiązujących w tej dziedzinie aktów prawnych, jak również przeanalizuje podobne regulacje, występujące m.in. w ustawie z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, która odróżnia wyrób wina na własny użytek od jego produkcji w działalności gospodarczej. W przedłożeniu zostaną wykorzystane zarówno poglądy orzecznictwa jak i przedstawicieli doktryny, które autor odpowiednio skomentuje. Na zakończenie zastanowi się nad społeczną szkodliwością omawianego czynu zabronionego w odniesieniu do domowego „bimbrownictwa” i „skręcania papierosów” oraz nad zawinieniem sprawcy tych czynów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5466
ISBN: 978-83-65598-60-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grudecki_Bimbrownictwo_i_skrecanie_papierosow.pdf448,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons