Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5472
Title: Wolność słowa i pisma adwokata oraz immunitet adwokacki w Polsce
Authors: Grudecki, Michał
Keywords: adwokatura; prawo karne; odpowiedzialność dyscyplinarna; postępowanie karne; immunitet; wolność słowa i pisma
Issue Date: 2017
Publisher: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Citation: R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), "Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności", T. I (s. 231-246). Lwów-Olsztyn : Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Abstract: Adwokat jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego ma za zadanie chronić prawa i wolności obywateli oraz współdziałać w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Należyte wykonanie tych zadań gwarantuje mu przepis art. 8 ustawy Prawo o adwokaturze, który wskazuje w ustępie 1 w jakich granicach może korzystać z wolności słowa i pisma przy wykonywaniu swojego zawodu, a także poprzez immunitet adwokacki z ustępu 2 wyłącza możliwość ponoszenia przez niego odpowiedzialności karnej (pozostawiając wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną) za ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rzeczywistych granic wolności słowa i pisma adwokata przy wykonywaniu jego zawodu oraz scharakteryzowanie immunitetu adwokackiego, a także dokonanie oceny regulacji zawartej w przepisach ustawy Prawo o adwokaturze z perspektywy wyzwań stawianych adwokaturze przez współczesność, z uwzględnieniem wzorców wypracowanych w ciągu nieomal 100 lat niepodległej Polski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5472
ISBN: 978-617-7448-23-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grudecki_Wolnosc_slowa_i_pisma_adwokata.pdf945,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons