Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/548
Tytuł: Application of a preisach hysteresis model to the evaluation of PMN-PT ceramics properties
Autor: Wawrzała, Paweł
Słowa kluczowe: Ceramics; Hysteresis; PMN-PT; Preisach model
Data wydania: 2013
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 58, Iss. 4 (2013), p. 1347-1350
Abstrakt: The work presents enhanced, relatively new iterative method for obtaining the classical Preisach distribution from a single, saturated hysteresis loop. As the material for research and analysis, the ceramic solid solution (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O 3-xPbTiO3 (x = 0 to 0.40) was selected. Distributions were obtained for (1-x)PMN-xPT ceramics as a function of PT content, and function of temperature, for a selected composition from the morphotropic phase boundary region. The paper also proposes a mathematical model of the Preisach distribution and the parameters of the distribution were calculated. The typical factors achievable directly from the hysteresis loop with a coefficients determined from the analytical Preisach model were compared.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/548
DOI: 10.2478/amm-2013-0172
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wawrzala_Application_of_a_preisach_hysteresis_model_to_the_evaluation.pdf908,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons