Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/549
Tytuł: Fabrication of 0.95BaTiO3-0.05Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 ceramics by conventional solid state reaction method
Autor: Nogas-Ćwikiel, Ewa
Suchanicz, J.
Słowa kluczowe: 0.95BaTiO3-0.05pb(mg1/3nb2/3)O3; Barium titanate; BaTiO3; Lead magnesium niobate; Pb(Mg 1/3nb2/3)O3
Data wydania: 2013
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 58, Iss. 4 (2013), p. 1397-1399
Abstrakt: The possibility to obtain of ceramic solid solution between barium titanate and lead magnesium niobate by two-step sintering technique through conventional solid-state reaction method has been investigated. In the first step MgNb 2O6 has been synthesized. In the second step 0.95BaTiO3-0.05Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 has been obtained using MgNb2O6, PbO and BaTiO 3. The two-step sintering technique is effective for the synthesized of 0.95BaTiO3-0.05Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 ceramics. Single-phase (pyrochlore-free) ceramics with perovskite phase were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/549
DOI: 10.2478/amm-2013-0182
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nogas_Cwikiel_Fabrication_of.pdf564,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons