Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5497
Title: "Muzskoe" i "zenskoe" v russkom i pol'skom azykovom predstavlenii : na primere nazvanij lic v otnosenii druzby i vrazdy
Authors: Banaszek-Szapowałowa, Aneta
Keywords: "męski"; "żeński"; język polski; język rosyjski
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 2" (S. 142-151). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł poświęcony jest charakterystyce męskiego i żeńskiego w rosyjskim i polskim językowym obrazie świata na bazie dwóch tematycznych grup nazw osób. Pogłębienie wiedzy dotyczącej systemowego opisu jednostek leksykalnych poszczególnych języków za pomocą metody składnikowej i na drodze ich porównywania daje nowe spojrzenie na analizowane słowa, ujawnia podobieństwa i różnice znaczeniowe. Otrzymane dane wykorzystywane są przede wszystkim w dydaktyce nauczania języków i w sferze komunikacji międzykulturowej poprzez dążenie do świadomego rozumienia języka przez mówiących, a co za tym idzie - do podwyższenia ich kompetencji językowej. Tak ukierunkowane badania wprowadzają w szeroki humanistyczny problem wzajemnego stosunku języka i tożsamości narodowej oraz opierają się na istotnej kwestii zależności męskiego i żeńskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5497
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banasek_Sapovalova_Muzskoe_i_zenskoe_v_russkom_i_polskom_azykovom_predstavlenii.pdf362,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons