Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5500
Title: Motyw kobiety fatalnej w wybranych utworach Gerharta Hauptmanna
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: femme fatale; Gerhart Hauptmann; literatura niemiecka; modernizm; kobieta
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Szewczyk (red.), "Gerhart Hauptmann : w sześćdziesiątą rocznicę śmierci" (27-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autorka artykułu analizuje związki mniej znanych postaci kobiecych, naszkicowanych przez Gerharta Hauptmanna, z rozpowszechnionym w modernizmie typem kobiety fatalnej. Przedmiotem analizy są: opowiadanie "Dziwo morza" oraz dramaty: "Dzwon zatopiony", "Ucieczka Gabriella Schillinga" oraz "Lot czarownicy".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5500
ISBN: 978-83-226-1634-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara-Matusik_Motyw_kobiety_fatalnej.pdf566,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons