Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5545
Title: Świat i antyświat w krótkich formach epickich Augusta Scholtisa
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: August Scholtis; fantastyka; niesamowitość; cudowność; Górny Śląsk; folklor; literatura niemiecka; wodnik
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteka Śląska
Citation: Grażyna Barbara Szewczyk, Michał Skop (red.) August Scholtis. Śląski pisarz i publicysta. Twórczość po 1945 roku. Katowice 2012, s. 39-53.
Abstract: Twórczość urodzonego 7 sierpnia 1901 roku w Bolaticach na Górnym Śląsku Augusta Scholtisa obfituje w elementy cudowności, niesamowitości i fantastyki. Pojawiają się one już w jego pierwszej krótkiej formie epickiej Nachruf (Nekrolog), za którą młody pisarz otrzymał drugą nagrodę w konkursie na nowelę rozpisanym w 1927 roku przez redakcję „Schlesische Monatshefte”. Znawca twórczości Augusta Scholtisa, niemiecki germanista i wydawca jego dzieł, Joachim J. Scholz, nazywa Nachruf „historią o duchach”, zwracając jednocześnie uwagę na to, że nowela ta wprawdzie „dokumentuje jeszcze pewien brak wyrobienia stylistycznego”, to jednak dzięki niej wkroczył Scholtis „instynktownie i pewnie w centrum fantastycznego świata, którego upiorna obecność będzie towarzyszyć jego twórczości i inspirować jeszcze przez wiele lat”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5545
ISBN: 978-83-60209-86-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara_Matusik_Swiat_i_antyswiat_w_krotkich_formach_epickich_Augusta_Scholtisa.pdf365,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons