Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5547
Title: [recenzja] „Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku, to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy”. W związku z książką Nikołaja Iwanowa: „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. »Operacja polska« 1937- 1938”. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2014, 445 s.
Authors: Lityński, Adam
Jabłońska, Maria
Keywords: Nikołaj Iwanow; recenzja
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Dziejów Prawa", T. 8, Nr 16 (2015), s. 171- 194
Abstract: "Nikołaj Iwanow jest postacią dobrze znaną polskim historykom, którym bliskie są problemy rosyjskie i relacje polsko-rosyjskie, zwłaszcza czasów najnowszych. Rosyjski dysydent, aktualnie profesor Uniwersytetu w Opolu, obywatel Polski i Rosji, znany nam jest zwłaszcza z książek właśnie na tematy polskie: Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921—1939, także z monografii na temat Powstania Warszawskiego, z innych prac mniejszego formatu." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5547
ISSN: 1898-6986
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Byc_Polakiem_w_Zwiazku_Sowieckim_w_1938_roku.pdf535,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons