Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/555
Tytuł: Polityka informacyjna miasta Katowice w obszarze polityki (pro)rodzinnej na przykładzie programu pt. "Nas Troje i więcej"
Autor: Zasępa, Bożena
Słowa kluczowe: Social Communication; Information Policy; Local Family Policy; Katowice
Data wydania: 2017
Źródło: Political Preferences, (2017), nr 15, s. 105-134
Abstrakt: The presented article concerns the information policy conducted by the local authorities of the City of Katowice during the implementation and execution of the program for families called „Nas Troje i więcej” (“The Three of Us and More”). The program has been approached in terms of case study in the field of internal communication in the commune understood as a process of exchanging information and dialog of the commune entities (stakeholders). The study covered the years 2011–2016, and their objective was to analyse selected tools of social communication in terms of function of medium, its content, type of communication (one or two-sided) and the capacity of communication channels. The study took into account both obligatory and optional instruments.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/555
DOI: 10.6084/m9.figshare.5263339
ISSN: 2450-873X
2449-9064
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zasepa_Polityka_informacyjna_miasta_Katowice_w_obszarze_polityki.pdf678,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons