Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5568
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWieczorek, Krzysztof-
dc.date.accessioned2018-07-26T05:54:45Z-
dc.date.available2018-07-26T05:54:45Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne T. 29, 1996, s. 163- 165pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5568-
dc.description.abstractCzłowiek współczesny skłonny jest sytuować prawdę i wolność w dwóch odmiennych obszarach. Pojęcie prawdy odnoszone bywa zazwyczaj do kontekstów naukowych bądź epistemologicznych, wolność natomiast kojarzy się ze sferą wartości, którą zwykło się umiejscawiać całkowicie poza zasięgiem sądów prawdziwościowych. W ślad za tym kształtuje się przekonanie, iż między prawdą i wolnością zachodzi stosunek podporządkowania, w którym wolność jest pierwotna i nadrzędna wobec prawdy, gdyż prawda jest i musi być wielorako ograniczona, podczas gdy istotą wolności jest przezwyciężanie wszelkich ograniczeń. Równocześnie jednak istnieje drugi, równie ważny aspekt relacji między prawdą a wolnością, którego sens wyraża się w ewangelicznym wezwaniu: „Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli". Trudno się bowiem spodziewać, by koncepcja wolności, która ignoruje różnicę między prawdą a fałszem, mogła być na dłuższą metę skutecznym regulatorem praktycznych działań ludzkich. Racjonalne poszukiwanie prawdy o wolności powinno zatem uwzględnić wolnościotwórczy charakter postawy dążenia do poznania prawdy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak praktycznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectracjonalnośćpl_PL
dc.subjectprawdapl_PL
dc.subjectwolnośćpl_PL
dc.subjectkryteria wnioskowaniapl_PL
dc.subjectdoświadczeniepl_PL
dc.subjectiluzjapl_PL
dc.subjectgranice i wnetrze obszaru wolnościpl_PL
dc.subjectzobowiązanie moralnepl_PL
dc.titleRozum w poszukiwaniu prawdy o wolnościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalŚląskie Studia Historyczno-Teologicznepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Rozum_w_poszukiwaniu_prawdy.pdf273,02 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons