Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5652
Title: Akty planowania w zakresie bezpieczeństwa lokalnego
Authors: Ziółkowska, Agnieszka
Keywords: Bezpieczeństwo lokalne; Prawo administracyjne; Akty planowania; Plany zarządzania kryzysowego
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice: AM Poligrafia
Citation: L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), "Administracja publiczna: aktualne wyzwania" (S. 517-530). Katowice: AM Poligrafia.
Abstract: Bezpieczeństwo należy do kategorii wielopłaszczyznowych i „odnosi się do spraw globalnych, państwowych, lokalnych, i osobistych, tworząc lub ograniczając szanse dla każdego z tych wymiarów”. Obejmuje zaspakajanie takich potrzeb jak: spokój, posiadanie, tożsamość, ochrona poziomu i jakości życia2. Może być odnoszone do skali makro oraz mikro, tj. bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przez które można rozumieć społeczności jednostek samorządu terytorialnego czy też mieszkańców jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. [...] Jednym z wielu zadań współczesnej administracji publicznej jest zagwarantowanie obywatelom bezpieczeństwa, zarówno w skali całego kraju jak też lokalnie, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5652
ISBN: 978-83-938226-1-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziolkowska_Akty_planowania.pdf569,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons