Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5657
Title: Organizacja zgromadzenia publicznego w świetle ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
Authors: Gronkiewicz, Anna
Keywords: Public assembly; Zgromadzenie publiczne; Postępowanie administracyjne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek: Agencja Reklamowa TOP.
Citation: Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska (red.), "Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane" (S. 274-299). Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek : Agencja Reklamowa TOP.
Abstract: The following article refers to freedom of assembly and, more specifically to the conduct as to the organising process. The author presents a few legal regulations concerning organization of public assembly that has been in force since 2015. Against such background a definition of an assembly, its classification, and characteristics is presented. At the same time the author draws the attention to the fact that freedom of assembly may serve to realize other freedoms such as freedom of speech or freedom of artistic creativity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5657
ISBN: 978-83-63179-37-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gronkiewicz_Organizacja_zgromadzenia_publicznego.pdf853,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons