Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5674
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBurzyk, Piotr-
dc.date.accessioned2018-08-02T12:25:15Z-
dc.date.available2018-08-02T12:25:15Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationA. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 157-163). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-938141-0-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5674-
dc.description.abstractJedną z najistotniejszych zmian w polskim sektorze publicznym w ostatnich latach było utworzenie, przepisami ustawy o finansach publicznych z 2009 r.515 i ustawy ją wprowadzającej, nowej formy organizacyjno-prawnej dla wykonywania kluczowych zadań państwa: agencji wykonawczych, wzorowanych na agencjach wykonawczych Unii Europejskiej. Szczególne wymagania ustawowe określone dla tej grupy jednostek sektora finansów publicznych, odnoszące się do ich tworzenia, funkcjonowania i gospodarki finansowej sprawiają, że wyjątkowego znaczenia nabiera aspekt właściwego zarządzania tego typu podmiotami. Dlatego też siedmiu agencjom, wymienionym w art. 92 ustawy wprowadzającej, w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przyznany został dwuletni okres przejściowy na pełne wdrożenie nowych rozwiązań systemowych i płynne przejście do nowych zasad funkcjonowania i gospodarki finansowej. [fragm. wstępu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościpl_PL
dc.subjectPrawo administracyjnepl_PL
dc.subjectFinanse publicznepl_PL
dc.titleMożliwości i ograniczenia zarządzania ryzykiem w agencjach wykonawczych na przykładzie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burzyk_Mozliwosci_i_ograniczenia_ryzykiem.pdf422,84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons