Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5676
Title: Nadzór nad działalnością agencji rządowych sprawowany przez właściwego ministra
Authors: Bieś-Srokosz, Paulina
Keywords: Agencje rządowe; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice: Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Citation: Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 25-35). Katowice: Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Nadzór prawny w administracji publicznej jest instytucją, która stanowi element składowy centralizacji i decentralizacji. Nie ma ogólnej definicji nadzoru75 w prawie administracyjnym, dlatego też przyjmuje on różne postacie prawne. Treść i zakres pojęcia nadzoru stanowi za każdym razem kompilację treści aktów normatywnych, regulujących instytucję nadzoru. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5676
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bies-Srokosz_Nadzor_nad_dzialanoscia_agencji_rzadowych.pdf512,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons