Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5680
Title: Polska Agencja Prasowa
Authors: Janek, Kamil
Łapot, Mariola
Keywords: Polska Agencja Prasowe; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 196-206). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: "Polska Agencja Prasowa" nie zawsze nosiła tę nazwę. Jej historia wiąże się ściśle z jej poprzedniczką jeszcze z czasów kończących I Wojnę Światową, czyli Polską Agencją Telegraficzną (PAT). To ostatnia natomiast powstała ze spuścizny jaką po sobie zostawiło na ziemiach polskich. Wiedeńskie Biuro Korespondencyjne w Krakowie oraz we Lwowie. Wszystko zaczęło się jesienią 1918 roku, gdy to grupa polskich dziennikarzy przejęła te oddziały biur. W oparciu o te skromne zasoby 5 grudnia 1918 roku nadano tej pierwszej w Polsce agencji informacyjnej, formy instytucjonalne. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5680
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janek_Polska_Agencja_Prasowa.pdf510,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons