Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5683
Title: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Authors: Jończyk, Marta
Keywords: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 164-175). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podobnie, jak i większość polskich agencji rządowych, pojawiło się stosunkowo niedawno wraz z przejściem od modelu gospodarki centralnie planowanej do modelu gospodarki wolnorynkowej. Powstanie agencji było jednocześnie odpowiedzią na poszukiwania prawodawcy, których celem stanowiło odnalezienie efektywnych form organizacyjnych, w ramach których może funkcjonować administracja publiczna, a w których klasyczne organy administracji publicznej nie sprawdziłyby się. Agencja ta działa, jako państwowa osoba prawna i jest państwową jednostką organizacyjną utworzoną w celu wspierania jednego z sektorów działalności publicznej, jakim jest nauka. Jest to konsekwencja posiadania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju statusu jednostki sektora finansów publicznych i zakwalifikowania jej, tuż obok m.in. Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych, czy też Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, do zbiorczej grupy agencji wykonawczych. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5683
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jonczyk_Narodowe_Centrum_Badan_i_Rozwoju.pdf523,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons