Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5684
Title: Państwowa Agencja Atomistyki
Authors: Łapajski, Arkadiusz
Wiórkowski, Szymon
Keywords: Państwowa Agencja Atomistyki; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 186-195). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Początki Państwowej Agencji Atomistyki sięgają roku 1956 r. w którym po raz pierwszy rozpoczętą działania w zakresie regulacji spraw związanych z energetyką jądrową. Wtedy to uchwałą Prezydium Rządu został powołany Pełnomocnik do spraw wykorzystania Energii Atomowej, a w 1973 r. mocą ustawy utworzono Urząd Energii Atomowej. Przez krótki czas działało na mocy ustawy z 1976 r. Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, lecz zostało zlikwidowane, a sprawami energetyki do czasu utworzenia Państwowej Agencji Atomistyki zajmował się Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki jądrowej. Państwowa Agencja Atomistyki została utworzona Ustawą z dnia 27 lutego 1982 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki611. Kompetencje PAA zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki. Państwowa Agencja Atomistyki jest typowym organem państwowego dozoru jądrowego, zwanego czasem urzędem regulującym w zakresie bezpieczeństwa jądrowego (Nuclear Regulatory Authority). Ponadto pełni swoją misję regulacyjno-kontrolną już od wielu lat, a więc posiadającym spore doświadczenie. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5684
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapajski_Panstwowa_Agencja_Atomistyki.pdf518,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons