Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5693
Title: Romantyczne tropy do lektury "Przesłania Pana Cogito" Zbigniewa Herberta
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Zbigniew Herbert; "Przesłanie Pana Cogito"; tradycja romantyczna; intertekstualizm; adresat liryczny; "pobudka" romantyczna
Issue Date: 2011
Citation: M. Mikołajczak (red.), "Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta" (s.169-182). Kraków : Wydawnictwo Platan
Abstract: Autor szkicu konfrontuje tezę S. Barańczaka, o tym, że "Przesłanie Pana Cogito" to „z pewnością jeden z niewielu autentycznie popularnych współczesnych wierszy polskich”, ze skromną, jak na taki pogląd, recepcją literaturoznawczą wiersza Z. Herberta. Fenomen popularności, poza kręgiem fachowych odczytań, zwraca uwagę na możliwy trop romantyczny w interpretacji, o uzasadnienie dla postrzegania autora wiersza w roli wieszcza. W przypadku Przesłania Pana Cogito poezja Mickiewicza i tradycja Słowackiego, w prezentowanym ujęciu, stanowią główne romantyczne interteksty, pozwalające zarazem lepiej uchwycić zamiar retoryczny, jak i myślową konstrukcję wiersza. Czytelna aktualizacja wątków romantycznych podkreśla niepokojący ton utworu Herberta, zwraca uwagę na wyrazistość ekspresji i na retoryczność tekstu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5693
ISBN: 978-83-89711-87-8
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Romantyczne_tropy_do_lektury_Przeslania_Pana_Cogito.pdf612,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons