Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5723
Title: Anomalous transport phenomena in driven periodic systems
Authors: Spiechowicz, Jakub
Advisor: Łuczka, Jerzy
Keywords: dyfuzja; fluktuacje; ruchy Browna; teoria transportu; fizyka
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Praca zawiera przegląd procesów anomalnego transportu zachodzących w czasowo i przestrzennie periodycznych układach fizycznych. Złącza Josephsona są używane jako wygodna motywacja fizyczna ruchu Browna w periodycznym potencjale, która może zostać wykorzystana w celu doświadczalnej weryfi kacji otrzymanych rezultatów. Zidentyfi kowano wiele intrygujących zjawisk, wśród nich efekt zębatkowy, ujemną mobilność czy anomalną dyfuzję. W pracy zaprezentowano konstruktywny wpływ ruchu Browna ilustrując w jaki sposób fluktuacje pochodzenia termicznego lub nierównowagowego mogą zostać wykorzystane w celu kontroli stopni swobody rozmaitej natury. Nacisk położono na wkład własny autora w ten obszar badawczy, niemniej jednak, użyta metodyka jest uniwersalna i ma wiele zastosować w różnorodnych układach fizycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5723
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spiechowicz_Anomalous_transport_phenomena_in_driven.pdf14,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.