Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5734
Title: Podwajająca się płeć. Dyskurs kobiecości w opowiadaniach Marie Luise Kaschnitz
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Kaschnitz; literatura niemiecka; kobiecość; sobowtór; fantastyka; płeć; psychoanaliza; Kristeva; opowiadanie
Issue Date: 2010
Publisher: Nauczycielskie Kolegium Języków Obych w Zabrzu
Citation: Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium Języków Obych w Zabrzu, T. 8 (2010), s. 175-185
Abstract: Sięgając do fantastycznego motywu doppelgängera M. L. Kaschnitz nie ma na celu stworzenia efektu fantastycznej niepewności czy wahania odnośnie tego, czy opisane wydarzenia mają charakter irracjonalny czy realny . W odróżnieniu od ‘klasycznych’ wzorców sobowtóry w analizowanych opowiadaniach nie są przyczyną rozdarcia osobowości ani nie powodują konfliktu z samym sobą, nie dają się też jednoznacznie zredukować do mrocznej części duszy bohaterek. Mamy raczej do czynienia z emanacją własnego ja, którego pochodzenie wyjaśnić można w sensie psychologicznym. Kobiecy doppelgänger jest w analizowanych opowiadaniach pośrednikiem pomiędzy dwoma porządkami: symbolicznym i semiotycznym, co współgra z etymologią samego słowa . Jego pozycja wędrowcy pomiędzy światami, przekraczającego granice, uświadamia uwikłanie kobiecego ja w przestrzeń semiotyczną i symboliczną. Wykorzystując motyw doppelgängera Kaschnitz stawia pytanie o kobiecą tożsamość: podwajające się postacie kobiece w omówionych opowiadaniach nie identyfikują się bowiem jednoznacznie z tym, co semiotyczne, ale nie są też wyłącznie częścią porządku symbolicznego .
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5734
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara-Matusik_Podwajajaca_sie_plec.pdf580,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons