Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5737
Title: Optymalizacja procesów wnioskowania z wiedzą niepełną : rozprawa doktorska
Authors: Jach, Tomasz
Advisor: Wakulicz-Deja, Alicja
Nowak-Brzezińska, Agnieszka
Keywords: wnioskowanie; wiedza; systemy wspomagania decyzji
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Głównym celem pracy jest opracowanie metod poprawiających efektywność wnioskowania w systemach wspomagania decyzji dzięki zmianie struktury bazy wiedzy w strukturę skupień reguł podobnych do siebie i uformowaniu dla każdego skupienia jego reprezentanta. Ponadto optymalizacja procesów wnioskowania staje się możliwa dzięki uwzględnieniu niepełności wiedzy. Efektywność wnioskowania mierzona jest zyskiem czasowym wynikającym z braku konieczności przeglądania wszystkich reguł w bazie wiedzy oraz liczbą nowych faktów wygenerowanych w trakcie procesu wnioskowania. W rozprawie dokonana została analiza efektywności wnioskowania w bazach wiedzy o złożonej strukturze (tj. o dużej liczbie reguł, dowolnej liczbie przesłanek, bez ograniczeń dla typu atrybutów i ich wartości). Uwzględnienie reprezentacji dla wiedzy niepełnej pozwala na zwiększenie efektywności systemów opartych na bazach dziedzinowych. Istniejące podejścia bazujące na teorii zbiorów przybliżonych, teorii Bayesa oraz innych okazują się niewystarczające do tak postawionego problemu. Wykorzystanie zaproponowanych w rozprawie modyfikacji algorytmów analizy skupień oraz metody badania stopnia niepełności wiedzy pozwoli na realizacje procesów wnioskowania efektywnie mimo, ze wiedza początkowa cechowała się niepełnością - co w rzeczywistych systemach wspomagania decyzji jest zjawiskiem dość często spotykanym. Dlatego niniejsza rozprawa ma dostarczyć narzędzia i metody pozwalające na rozwiązywanie problemów tego typu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5737
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jach_Optymalizacja_procesow_wnioskowania.pdf3,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.